Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi módosítás történt, a GDPR adatvédelmi törvénynek megfelelően!


Az adatvédelem kiemelten fontos a Nilin számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait az új GDPR adatkezelési törvénynek megfelelően. Ahogy eddig is, megadott adatait bizalmasan kezeljük!

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
A Fábián Róbert E.V. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

 

Fábián Róbert egyéni vállalkozó

Székhely: 1025 Budapest, Szalamandra út 30.

Nyilvántartási száma: 55781222

Adószám: 57182753-1-41

Statisztikai számjel: 57182753-4791-231-01

 

Telefon: +36-20-999-6555

E-mail cím: info@nilin.hu

Honlap: www.nilin.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: iFocus Webfejlesztés Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Kolostor út 19.

E-mail: info@ifocus.hu

 

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat kizárólag Magyarország területén tároljuk, elektronikus formában. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik.

 

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a nilin.hu-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?
Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

 

Mik az Ön jogai?


-Hozzáférési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a nilin.hu ügyfélszolgálatával, és személyes adatait e-mailben elküldjük 72 órán belül.

 

-Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a nilin.hu automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

 

-A helyesbítés joga:
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát az info@nilin.hu címen.

 

-A törléshez való jog:
Jogában áll bármely, nilin.hu által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
*rendezetlen tartozása van a Nilin felé, a fizetési módtól függetlenül
*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették
*hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban
*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

 

-Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a nilin.hu jogos érdeke szerint történik. A Nilin nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

-A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.

 

-A kortlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy a nilin.hu korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben nilin.hu jogos érdeke alapján, a nilin.hu korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a nilin.hu-nak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
*ha nilin.hu márkának már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

-Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az info@nilin.hu oldalon.

 

Adatvédelmi munkatárs (www.nilin.hu Fábián Róbert):
Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal az info@nilin.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:
Ha úgy gondolja, hogy a nilin.hu a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

 

ONLINE VÁSÁRLÁS

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a nilin.hu-nál feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, hogy külső futárszolgálatnak igazoljuk az Ön címét.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következőkategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

* kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám

* fizetési információ

* rendelési információ

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk; futárszolgálatoknak igazoljuk vissza az Ön címét, a kommunikációs ügynökségek megrendelési visszaigazolás küldéséhez, a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban használják fel azokat. A fizetési szolgáltatók a fizetés feldolgozásához használják fel.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy számos fogadó vállalatnak független joga vagy kötelezettsége a személyes adatainak feldolgozása.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges Nilin (Fábián Róbert e.v) számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív vásárlónk, és nem kéri azok törlését.

 

DIREKT MARKETING

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy marketingajánlatokat, és meghívókat küldjünk e-mail-ben.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

*név, e-mail cím

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az adatait soha sem adjuk át, adjuk el vagy cseréljük el marketingcélokból harmadik féllel.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

 

A beleegyezése visszavonásához való jog:

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinget illetően. Ha így tesz, a Nilin nem küldhet Önnek többet semmilyen további direkt marketing ajánlatot vagy információt a beleegyezése alapján.

 

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

* követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (leiratkozási lehetőség az e-mail alján)

* e-mail-ben kérheti adatai törlését az info@nilin.hu címen

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait megtartjuk direkt marketing céljából, amíg vissza nem vonja beleegyezését.

 

A TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSA

 

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

 

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

*ügyfélszám

*rendelési szám

*név

*postai cím

*e-mail cím

*tranzakció összege

*tranzakció dátuma

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

Az adatait a Nilin (Fábián Róbert e.v) cégen belül osztjuk.

Személyes adatait megosztjuk a könyvelési rendszerünket szolgáltató informatikai vállalatokkal.

 

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Nilin (Fábián Róbert e.v) eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az adatait az országában hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

 

A VISSZAÉLÉSEK ÉS BŰNESETEK MEGELŐZÉSE

Miért használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk veszteség megelőzésre a feltételek betartatásával, illetve szolgáltatásaink nem rendeltetésszerű használatának észlelésével és megelőzésével.

Személyes adatait felhasználjuk videós megfigyelésre, biztonsági okokból, hogy az üzleteinkben előforduló eseményeket követhessük, illetve megelőzhessük és jelenthessük a bűneseteket.

Személyes adatait felhasználjuk az online szolgáltatásainkkal való visszaélések, a veszteségek és csalások megelőzésére és kivizsgálására az online vásárlási viselkedések elemzésével.

 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

*kapcsolattartói információk, mint például név, cím, telefonszám és e-mail-cím

*ügyfélszám

*rendelési előzmények

*szállítási információk

* fizetési előzmények

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fenti célokra használjuk fel.

A kihágásokat és csalásokat megoszthatjuk biztosítótársaságokkal, jogi képviselőkkel, illetve helyi vagy globális bűnüldözési szervekkel a vizsgálatok elvégzése érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatait így megkapó szervezetek független jogokkal vagy kötelezettségekkel rendelkeznek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

 

Mi a személyes adatok feldolgozásának jogi alapja?

A személyes adatok feldolgozása, a szolgáltatásainkkal való visszaélések megakadályozásának érdekében, jogos érdekünkön alapul.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait addig tároljuk, amíg azokra a potenciális csalások vagy más kihágások megelőzése és/vagy jelentése céljából szükségünk van.

A videofelvételeket a helyi törvényi előírásoknak megfelelően, de legfeljebb 30 napig tároljuk.

 

Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való joga:

Önnek jogában áll személyes adatainak a nilin.hu jogos érdekein alapuló feldolgozásával szemben ellenvetéssel élni az info@nilin.hu e-mail-címen. A fiókját ekkor töröljük, és szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Önnek."

 

SÜTIK

A süti (cookie) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

 

Hogyan használjuk a sütiket?

 

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor. Sütiket használunk kedvenc termékei elmentésekor is.

 

Átmeneti sütiket akkor használunk, amikor Ön elindítja a termékszűrő funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy Ön bejelentkezett-e, vagy ha terméket tett a kosarába.

 

Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok aggregátumokban történő gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el.

 

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatások állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségimédia-szolgáltatók állítják be, mint a Facebook és az Instagram, és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon, ahogy azt a vonatkozó ikonjaik is jelzik.

 

Harmadik felektől származó sütiket is használunk, amelyek oldalakon keresztüli nyomon követést alkalmaznak annak érdekében, hogy más oldalakon, illetve csatornákon marketinganyagokat nyújtsanak.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával vagy kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk oldalunk optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk oldalunk optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

A nilin.hu nem menti el személyes adatait. A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (régebbi változat)


Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Fábián Róbert E.V. www.nilin.hu (székhely: 1025 Budapest Szalamandra út 30., adószám: 57182753-1-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a nilin.hu által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Fábián Róbert egyéni vállalkozó

Székhely: 1025 Budapest, Szalamandra út 30.

Nyilvántartási száma: 55781222

Adószám: 57182753-1-41

Statisztikai számjel: 57182753-4791-231-01

 

Telefon: +36-20-999-6555

E-mail cím: info@nilin.hu

Honlap: www.nilin.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: iFocus Webfejlesztés Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Kolostor út 19.

E-mail: info@ifocus.hu


Adatkezelés jogalapja

A nilin.hu általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

A nilin.hu adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése, rendezvényekre, játékokra történő regisztráció.

Személyes adatok köre:
Vásárlónak webáruházban történt megrendelés során az alábbi adatokat kell megadnia:
- név (vezeték- és keresztnév)
- e-mail cím
- szállítási és számlázási cím
- telefonszám


Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:
- vezetéknév és keresztnév (vagy más megszólítás)
- e-mail cím


Felelősség:

A nilin.hu a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és nilin.hu jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A nilin.hu fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A nilin.hu a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben a nilin.hu a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Az adatkezelés célja és időtartama


Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint a Webáruház Vevő általi használata és a Vevő részére általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges, a Vevő által a regisztráció során megadott természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, email címet és telefonszámot.

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

A Vevő az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni.

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info@nilin.hu e-mail címen. A nilin.hu azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)


Személyes adatot megismerő személyek köre

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen nilin.hu belső munkatársai jogosultak megismerni. A nilin.hu az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez).
Adatfeldolgozás, adattovábbítás:
nilin.hu a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a nilin.hu-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. nilin.hu az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

 

Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:
- Vásárló kérheti a nilin.hu személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást az nilin.hu írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info@nilin.hu e-mail címre kell küldeni.

- hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az info@nilin.hu e-mail címre is


Egyéb rögzített adatok

Sütik használata: A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a Vevő IP címe. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

 

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.

 

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.

 

Google Analytics használata: Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményeinek) bevonása: A webshop személyesebbé tétele érdekében az www.nilin.hu oldalon a Facebook, a Google és a Pinterest közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a „LIKE” (tetszik) gombot, a „Google +1” gombot és a Pinterest „Pin-It“ gombot használjuk, amelyeket az egyesült államokbeli Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.

 

Ha Ön felkeresi az www.nilin.hu egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebookkal és a Google+-szal. Ha Ön be van jelentkezve a Facebookon vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Ön látogatását Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak az Ön profiljához történő hozzárendelését. A vállalatok weboldalaikon (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat, Pinterest adatvédelmi politika) részletes információkat bocsátanak rendelkezésre adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. Ugyanitt további információkat talál a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és ellentmondási jogának gyakorlására vonatkozóan.


Hírlevél

Hírlevelet kizárólag web oldalunkon regisztrált, hírlevélre feliratkozott, web áruházunkban vásárolt, megadott e-mail címekre küldünk!

 

A www.nilin.hu a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a vásárlástól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal tetején található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a nilin.hu részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a nilin.hu a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

Adatkezelésben érintettek jogai:

- Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a nilin.hu-től bármikor írásban, a nilin.hu címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@nilin.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a nilin.hu csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mailcíméről küldik.
Amennyiben a Vásárló kéri, a nilin.hu tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és nilin.hu által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. nilin.hu a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a nilin.hu munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

- Adatok helyesbítése, törlése, zárolása


A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. nilin.hu a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat nilin.hu a szükséges időtartamig megőrzi.
Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A nilin.hu zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
Ha a nilin.hu a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

- Adatkezelés elleni tiltakozás

 

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Nilin.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Kiegészítés 2024.03.28.

Utánvét Ellenőr

Adatkezelés leírása: a Webáruház az Érintett által vásárolt termék kiszállításának sikerességéről (rendelést átvette/nem vette át), valamint az Érintett (SHA256 algoritmussal) álnevesített e-mail címét az Utánvét Ellenőr szolgáltatásba elküldi, ahol Szolgáltató ezeket az adatokat eltárolja és azokat a szolgáltatást igénybe vevő más webáruházak részére azok manuális vagy automatizált lekérésére megküldi.

Kezelt adatok köre: az Érintett e-mail címe, az Érintett által a Webáruházban bonyolított vásárlásainak száma és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok száma.

Adatkezelés célja: az Érintett által, szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkeztének elkerülése vagy azok minimalizálása azáltal, hogy az Utánvét Ellenőrben elérhető kódolt adatok felhasználásával a Nilin.hu webáruház olyan fizetési lehetőségeket kínál fel az Érintett részére, amelyek a korábbi megrendeléseinek a tényleges átvételétől függnek (nem vette át, visszautasította az átvételt, nem az Érintett rendelt stb.).

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelők jogos érdeke, a vásárló szerződésszegő magatartásával okozott károk csökkentéséhez fűződő jogos érdek.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelők az adatfelvétel időpontjától számított 8 évig kezelik ezen adatokat.

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a nilin.hu Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: Telefon: 06-20 999 6555, email: info@nilin.hu

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a nilin.hu a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

 

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

Vegyes rendelkezések
A nilin.hu fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A nilin.hu és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a nilin.hu munkatársai is az info@nilin.hu e-mail címen.